10 - ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡAΙΑ


back

Marία Πολυδούρη
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡAΙΑ

Ολα είναι ωραία.
Ολα είναι αγάπη κι’ αγάπης πόθος
τα ξεφυλλά.
Τόσο είνε ωραία καθώς πεθαίνουν
τόσο μοιραία
και σιωπηλά.

Εχω μια χάρη.
Στην άνθηση μου φορώ στεφάνι
το μαρασμό.
Εχω μια χάρη. Τι μούχουν δώσει
και μούχουν πάρει
το γιορτασμό.

Γιατί πεθαίνω.
γίνομαι ωραία, γίνομαι η αγάπη
που την ποθούν.
Κι’ όλο πεθαίνω. Γύρω μου τ’άνθη
να τα πληθαίνω
να μαραθούν!