01 - ΦΥΓΕ


back

Μαρία Πολυδούρη
ΦΥΓΕ
Ω, φύγε μακριά μου
μακριά οσο μπορεί
κι ́ αν σ ́ αναζητήση θλιμμένη η ματιά μου
ονείρου που εσβήστη τα χνάρια να βρη.
Στιγμή πιά σιμά μου
μη μένεις. Ωϊμέ
ουτ ́ ένα λουλούδι χλωρό στήν καρδιά μου
κι ́ αν συ πλανευτής θα πλανέψης κ ́ εμέ.
Και πιότερο εμένα
τρελλή ́ναι η καρδιά.
Μου το ́παν τα μάτια σου τα φοβισμένα,
θυμάμαι, την πρώτη στον κήπο βραδιά.