14 - ΑΓΑΠΗi - Liebe


zurück

Wie jäh erfrischender Tau – ihr errötendes Antlitz
und ich – trock'nes Asphodelenlaub.
Wie sehr putschte mich auf dieses jung erwachende Leben
und wie sehr mussten meine hart gewordenen Lippen lächeln.

Als versicherten mir ihre Blicke,
ich sei nicht länger der Schiffbrüchige und der Einsame nicht,
und es beugte sich dieser Zärtlichkeit Macht
... ich, dessen Seele vordem zu Stein werden ließ der Schmerz.
ich, den vordem verhärtet hatte der Schmerz

Kostas Karyotakis
Nachdichtung Ina Kutulas

Κώστας Καρυωτάκης
ΑΓΑΠΗ

Δροσούλα το ιλαρό το πρόσωπό της
κ' εγώ ήμουν το κατάξερο ασφοδίλι.
Πώς μ' έσεισε το ξύπνημα μιάς νιότης
πώς εγελάσαν τα πικρά μου χείλη.

Σάμπως τα μάτια της να μου είπαν ότι
δέν είμαι πλέον ο ναυαγός κι' ο μόνος
κ' ελύγισα σάν από τρυφερότη,
εγώ που μ' είχε πέτρα κάνει ο πόνος.

[4890]