01 - ΦΥΓΕ / Geh fort


zurück

Ach, geh nur, geh fort,
bleib mir fern – weit weg.
Und wenn mein betrübter Blick dich sucht,
dann soll er die Spur entdecken, Spur eines Traums
– längst Geschichte.
Bleib keine Sekunde länger.
Ach, in meinem Herzen
sprießt die zarteste Blume nicht mehr für dich.
Verirrst du dich, lässt du irrgehn auch mich.
Mich mehr noch als dich
– das Herz spielt verrückt.
Das verrieten mir deine erschrockenen Blicke
an jenem ersten Abend im Garten, deine Blicke
– ich erinnere mich.

Maria Polidouri
Nachdichtung Ina Kutulas

ΦΥΓΕ
Ω, φύγε μακριά μου
μακριά οσο μπορεί
κι ́ αν σ ́ αναζητήση θλιμμένη η ματιά μου
ονείρου που εσβήστη τα χνάρια να βρη.
Στιγμή πιά σιμά μου
μη μένεις. Ωϊμέ
ουτ ́ ένα λουλούδι χλωρό στήν καρδιά μου
κι ́ αν συ πλανευτής θα πλανέψης κ ́ εμέ.
Και πιότερο εμένα
τρελλή ́ναι η καρδιά.
Μου το ́παν τα μάτια σου τα φοβισμένα,
θυμάμαι, την πρώτη στον κήπο βραδιά.

[6269]